Symposium 2015

Het 25 jarig bestaan van de Dystonie vereniging hebben we groots gevierd. Een heel weekend wetenschappelijke lezingen, feest en leuke uitstapjes in Rotterdam.

Vrijdag 2 oktober: wetenschappelijk Engelstalig congres, over de nieuwste ontwikkelingen bij de behandeling van dystonie voor (para)medici plaats, met gerenommeerde sprekers uit heel Europa. met de volgende onderwerpen:

 • What are the faces of Dystonia? Dr. H Koelman, Amsterdam
 • New dystonia guidelines Prof. A Albanese, Milan
 • Diagnostic strategies in young onset dystonia Dr. M van Egmond, Groningen
 • DBS – update on treatment & outcomes Prof. J Krauss, Hannover
 • Botulinum toxin – where are we now? Prof. M Relja, Zagreb
 • Potential new drugs for dystonia Dr. P Bonsi, Rome

Zaterdag 3 oktober: familie/ledendag

Ontvangst op SS Rotterdam met koffie/thee en een petit four ter gelegenheid van het 25 jaar bestuur van de vereniging.
Activiteiten waaraan iedereen deel kon nemen:

 1. Rondleiding op ss Rotterdam;
 2. Bezoek aan de Euromast;
 3. Rondvaart in de Rotterdamse Haven.

Van 12:45 – 13:30 uur stond een lunchbuffet gereed.

Tussen 13.45 – 16.00 uur gaven (para)medische specialisten workshops over verschillende vormen en behandelingen van dystonie:

 1. Fysiotherapie bij cervicale dystonie en DystonieNet door Jean Pierre Bleton, physiotherapist at the Parkinson Unit – Neurology department of Rothschild Foundation, and associated  researcher (PhD Std) at the Institute pf Sciences of Movement – Etienne Jules Marey – UMR 7287 CNRS (Aix-Marseille University) met Joost van den Dool, fysiotherapeut promovendus UMCG en Hogeschool Amsterdam.
 2. DBS (Deep Brain Stimulation/diepe hersenstimulatie) door dr. M.E. van Egmond, neuroloog UMCG Miranda van Beveren, dystonie verpleegkundige UMCG
 3. Baclofenpomp en dystonie door Prof. dr. J. Becher, Hoogleraar/kinderrevalidatiearts VUMC
 4. Chronische pijn en verkrampingen: dystonie of niet? door Prof. dr. J.J. van Hilten, neuroloog LUMC
 5. Schrijverskramp, muziekkramp en andere vormen van taakspecifi eke dystonie door dr C.C.S. Delnooz, neuroloog UMCG, dr. C. Jansen, neuroloog ziekenhuis Gelderse Vallei
 6. Erfelijkheid en dystonie (waaronder paroxysmale, myoclonus, dopa responsieve dystonie) door Prof. dr. M. de Koning-Tijssen, neuroloog UMCG
 7. Behandeling met Botulinetoxine door Prof. dr. P. Santens, neuroloog UZ Gent/Belgie
 8. Gegeneraliseerde dystonie door dr. J.D. Speelman, neuroloog
 9. Blefarospasme door dr. B. van de Warrenburg, neuroloog Radboudumc
 10. Oromandibulaire dystonie & Spasmodische dysfonie door dr. H. Koelman, neuroloog/klinisch neurofysioloog AMC en dr. E.V. Sjögren, KNO-arts LUMC