Fiorella Contarino

Wie is?

Ik ben neuroloog met aandachtsgebied bewegingsstoornissen

In welk ziekenhuis bent u werkzaam?

Ik werk in het HagaZiekenhuis te Den Haag en in het Leids Universitair Medisch Centrum. Ik richt mij op een combinatie van patientenzorg en wetenschappelijk onderzoek, ook in het kader van het “Haga/LUMC DBS centrum”.

Welke vorm van dystonie behandelt u het meest?

Ik zie vooral patienten met een vergevorderde vorm van dystonie die mogelijk in aanmerking komen voor diepe hersenstimulatie (DBS). Hieronder vallen mensen met verschillende vormen van dystonie, inclusief cervicale dystonie en gegeneraliseerde dystonie.

Injecteert u zelf botuline of wordt dit door verpleegkundig specialisten gedaan?

Nee, in beide centra wordt botuline door andere collega’s geïnjecteerd

Welke boodschap wil u de dystonie patiënten meegeven?

Informatie over uw ziekte en mogelijke behandelingen kunt u beter inwinnen op vertrouwde bronnen zoals de website van Dystonie Vereniging of de website van DystoniaNet Nederland (www.dystonia.net)

Aarzel vooral niet om de mogelijkheid van geavanceerde behandelingen zoals DBS met uw neuroloog te bespreken: een informatiegesprek in een DBS centrum kan nooit kwaad!