Vegetatieve Dystonie

Vegetatieve dystonie heeft niets te maken met de motore stoornis dystonie. Bij vegetatieve dystonie is er sprake van een functiestoornis van het autonome (onwillekeurige) zenuwstelsel, dat een rol speelt bij lichaamsfuncties als maag/ darm, bloeddruk, zweten, hartritme etc. Dystonie betekent hier een gestoorde tonus (activatietoestand) van dat autonome zenuwstelsel maar heeft geen betrekking op de spanningstoestand van de willekeurige spieren zoals bij de neurologische extrapiramidale dystonie het geval is.

Verschijnselen van vegetatieve dystonie zijn bijvoorbeeld te lage bloeddruk, flauwvallen, zweten etc. Patiënten met extrapiramidale dystonie kunnen die klachten toevallig ook wel eens hebben, maar dat is dan geen rechtstreeks gevolg van de ziekte dystonie (Dystonia Musculorum Deformans etc).

Bij beide diagnosen is er dus wel sprake van een gestoorde tonus (“dystonie”) maar in het ene geval zit de stoornis in het autonome zenuwstelsel, in het andere geval in de willekeurige motoriek.


Dr M.W.I.M Horstink, neuroloog.
Bron: TONUS december 2003