(H)erken de dystonie 2005

20 jarig bestaan Nederlandse Vereniging van Dystoniepatiënten

Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Dystoniepatiënten werd op 23 en 24 september 2005 het nationaal symposium (H)erken de dystonie georganiseerd. . Dit symposium had o.a. als doel (h)erkenning van de dystonie als neurologische aandoening te bevorderen.

Wetenschappelijke dag en patiënten dag

Op 23 september werd een wetenschappelijke dag georganiseerd t.b.v. (para-)medici en andere belangstellende zorgverleners. Op 24 september werd de patiënten dag gehouden. Deze dag was bedoeld voor leden c.q. dystoniepatiënten, hun partners/familieleden, mantelzorgers en andere belangstellenden.

Nationale Dystonieprijs 2005

Voor de eerste keer werd de, door de Nederlandse Vereniging van Dystoniepatiënten ingestelde, driejaarlijkse Nationale Dystonieprijs 2005 uitgereikt aan Prof. Dr. P.V.T.M. de Jong.
Prof. Dr. P.V.T.M. de Jong is oogarts en als hoogleraar verbonden aan het Interuniversitair Oogheelkundig Instituut (AMC) te Amsterdam en de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Terugblik

Achteraf kan worden teruggezien op een geslaagd symposium, zowel inhoudelijk als praktisch. De presentaties van de verschillende sprekers -plenair en in de workshops- waren van hoog nivo en zeer informatief. Daarnaast waren er nog een aantal stands welke een steentje bijdroegen in de informatievoorziening naar de bezoekers. Positieve reacties van bezoekers bevestigden onze eigen conclusie dat het een goed symposium is geweest.