Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk

Ruim drie miljoen mensen in Nederland doen regelmatig vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in sportverenigingen, de hulpverlening en belangenorganisaties. Veel organisaties bestaan dankzij de beschikbaarheid en inzet van die vrijwilligers. Zo ook de Dystonie Vereniging. Zij bestaat m.u.v. de parttime secretariaatsfunctie uit vrijwilligers, zowel de bestuursfuncties als de medewerkers. Deze groep vrijwilligers bestaat uit personen die zowel zelf een vorm van dystonie hebben als personen die affiniteit hebben met de dystoniepatiënt of de Dystonie Vereniging.

De Vereniging heeft een ‘simpele’ structuur, is klein van omvang en de vrijwilligers hebben intensief contact met elkaar. De belangrijkste doelstelling van de Dystonie Vereniging is het vertegenwoordigen van de belangen van dystoniepatiënten in de breedste zin van het woord. Naast het bestuur hebben wij actieve vrijwilligers nodig met informele netwerken, want contacten spelen een belangrijke rol in onze vereniging. Met een grotere groep actieve vrijwilligers kunnen er meer activiteiten worden uitgevoerd en kan er met meer en grotere commissies worden gewerkt.

Welke functies/taken zijn er?

Functies en taken zijn bijvoorbeeld: voorzitterschap, secretaris, penningmeester, coördinator lotgenotencontact, website beheer/-redactie of public relations. Ook zijn er speciale  aandachtsgebieden voor bestuursleden of medewerkers, zoals: alternatieve therapieën, redactie verenigingsblad, ondersteuning aan public relations en fondsenwerving. Op velerlei gebied kunt u dus uw kwaliteiten inzetten en benutten.

Functie-verwachtingen

  • Er bestaan beknopte functiebeschrijvingen voor vrijwilligers en bestuurders.
  • Competentie-eisen zijn niet hoog en afhankelijk van de uit te voeren functie.
  • Goed kunnen samenwerken.
  • Positieve instelling t.a.v. de vereniging en haar leden.
  • Verantwoordelijkheid dragen voor de uit te voeren taken.

Wat kan het voor u betekenen?

Vrijwilligerswerk kan u ook wat opleveren. Plezier in het werk en erkenning. U leert andere mensen kennen en soms ook nieuwe vaardigheden. Uw persoonlijke kwaliteiten kunt u inzetten t.b.v. maatschappelijke dienstverlening en nieuwe ervaringen opdoen. De mogelijkheid bestaat om interessante contacten te hebben of te leggen. Waardering ontvangt u van dystoniepatiënten en andere betrokkenen. Tenslotte kunt u een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg. Al met al kan het ook een persoonlijke verrijking zijn, waarvan u privé ook uw voordeel kunt hebben in uw sociale- en zakelijke contacten.

Wat kunt u verwachten van de Dystonie Vereniging?

  • Uw tijd en inspanning zijn voor eigen rekening.
  • U ontvangt vergoeding voor gemaakte (reis-)kosten.
  • Ondersteuning van het bestuur bij de uitvoering van uw taken.
  • Een prettige en zinvolle samenwerking met collega-vrijwilligers.
  • Praktische ondersteuning vanuit het secretariaat.

Interesse?

Om binnen onze vereniging een rol te kunnen vervullen hoeft u niet persé zelf dystoniepatiënt te zijn. Wel is het belangrijk dat u affiniteit hebt met de dystoniepatiënt en kennis hebt van, of zich wilt verdiepen in, wat dystonie is en betekent voor de dystoniepatiënt.

We stellen geen leeftijdseisen, wel vinden we het prettig om ook jongere medewerkers / bestuursleden te werven, om op die manier in de beheersfuncties van onze vereniging een goede afspiegeling te zijn van de maatschappij.

Hebt u interesse in en tijd voor het leveren van een bijdrage aan verenigingswerk, neemt u dan graag eens contact op via ons secretariaat.