Cervicale dystonie (TS)

Cervicale dystonie = Spasmodische Torticollis

Tortis betekent gedraaid, collis hals en spasmodisch krampachtig. Letterlijk vertaald betekent spasmodische torticollis: ‘krampachtige draaihals’. Spasmodische torticollis is de meest voorkomende vorm van dystonie. Bij spasmodische torticollis zijn het de hals- en nekspieren die door deze onvrijwillige spiercontracties of wel spierkrampen worden getroffen. Als de dystonie beperkt blijft tot één plaats, in dit geval hals- en nekspieren, wordt dit een focale dystonie genoemd. Spasmodische torticollis is een chronische ziekte welke in ernst varieert van een klein ongemak tot een uitgebreid klachtenpatroon.