Toenemende online verkoop van slaap- en kalmeringsmiddelen

Benzodiazepinen kan steeds vaker online worden gekocht zonder recept. Daardoor is er minder toezicht op het risicovol gebruik ervan. Het verslavingszorgplatform Afkickkliniekwijzer.nl maakte voor het onderzoek gebruik van eigen cijfers, zoekmachine tools en nieuwe gegevens van het Zorginstituut Nederland en de Stichting Farmaceutische Kerngetallen.

De slaappillen worden tegenwoordig eenvoudig bij een online webshop  besteld, buiten het zicht van huisartsen en apotheken. Dat is niet zonder gevaar. Een verslaving, overdosis of vergiftiging is een reëel risico.

Uit het onderzoek door Afkickkliniekwijzer.nl wordt het volgende duidelijk:

Het aantal probleemgebruikers van benzodiazepinen neemt fors toe. In het aantal hulpvragen dat op ons platform binnenkwam over het afgelopen jaar, zagen we een stijging van 60% als het gaat om problematisch gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen.

Online is veel meer interesse in het kopen van zware medicatie zonder recept. Afkickkliniekwijzer.nl maakt een analyse van honderden zoektermen van Google. In het afgelopen jaar zochten zo’n 20 tot 30% meer mensen informatie over het gebruik van zware benzodiazepinen zonder recept, waaronder diazepam, lorazepam en oxazepam.

Gevaarlijke research chemicals zijn daarnaast steeds populairder.

Research chemicals zoals bromazolam en pyrazolam, scheikundige klonen van bestaande benzodiazepinen, zijn in 2023 een stuk populairder geworden. Zoekopdrachten naar Bromazolam en Pyrzalom namen in 2023 respectievelijk toe met 67% en 37%.

Het volledige onderzoek is hier te vinden: https://www.afkickkliniekwijzer.nl/medicijnverslaving-nederland-2023

Volgens Paul Jansen van Afkickkliniekwijzer.nl, blijft de verslavingsproblematiek van slaap- en kalmeringsmiddelen meestal verborgen voor de buitenwereld en zijn vaak alleen partners of

familieleden op de hoogte. “Hulpverlening en zorgverzekeraars lijken de omvang en maatschappelijke problematiek van benzodiazepinen te onderschatten. Online aanbieders hebben geen enkel zicht op de vaak precaire thuissituatie.”

Gebruikers van benzodiazepinen trekken vaker aan de noodrem dan in het verleden. Jansen: “De hulpvraag om te stoppen wordt steeds meer gesteld, zo laten de cijfers van ons onderzoek zien. Meer voorlichting is nodig om gebruikers te informeren over de gezondheidsrisico’s.

Daarnaast is het essentieel dat er betere begeleiding komt richting de professionele verslavingszorg.”

Waarom dit onderzoek?

AfkickkliniekWijzer.nl hoopt met dit onderzoek de aandacht te vestigen op het toenemende probleem van medicijnverslavingen onder  Nederlanders. Doordat zware medicatie zoals benzodiazepinen relatief makkelijk online te bestellen is zonder recept, neemt het aantal probleemgebruikers toe ondanks een lichte daling bij officiële uitgiftepunten.

Huidige overheidsinitiatieven om de illegale verkoop van medicijnen en ‘legale’ verkoop van research chemicals aan banden te leggen, hebben geen oog voor de eenvoudige verkoop van medicijnen door buitenlandse online aanbieders. Nieuwe wet- en regelgeving is volgens AfkickkliniekWijzer.nl noodzakelijk om de verkoop door webshops uit landen als België en Duitsland te controleren en potentieel gevaarlijke research chemicals onder beter overheidstoezicht te plaatsen.