Patiëntendag UMCG

Op de tweede patiëntendag in mei 2019 bezochten ongeveer 250 patiënten en hun naasten het UMCG om meer te weten te komen over bewegingsstoornissen. Dit gebeurde niet alleen door middel van verhalen van specialisten, maar ook door elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Normaliter wordt de patiëntendag voor zeldzame bewegingsstoornissen tweejaarlijks gehouden. Helaas wordt vanwege de coronapandemie de derde editie niet dit jaar, maar volgend jaar gehouden op 14 mei 2022.

Noteer de datum alvast in uw agenda! Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Bron: Nieuwsbrief Movement Disorders Groningen – april 2021