Wat is een interdisciplinaire behandeling?

Binnen een interdisciplinaire behandelmethode werken diverse zorgprofessionals samen vanuit een gezamenlijk behandelplan. Zij communiceren regelmatig over de voortgang en stemmen de hulp zorgvuldig af op elkaar.

Binnen een revalidatiebehandeling is de revalidatiearts eindverantwoordelijk en werken binnen het behandelteam diverse soorten zorgverleners nauw samen. Dit kunnen een fysiotherapeut, ergotherapeut, verpleegkundige, diëtiste, medisch maatschappelijk werker, psycholoog, activiteitenbegeleider, muziektherapeut, psychomotore therapeut, en/of seksuoloog zijn. Indien gewenst kan de orthopedisch schoenmaker of – instrumentmaker, podoloog en een consulent-psychiater aan het team worden toegevoegd.

Een interdisciplinaire behandeling is iets anders dan een multidisciplinaire aanpak. Binnen een multidisciplinaire aanpak zijn er ook meerdere zorgverleners betrokken, maar werken ze niet vanuit één gezamenlijk behandelplan.

Daarnaast bestaat er nog een monodisciplinaire aanpak, waarbij slechts één zorgverlener betrokken is. Dit kan bijvoorbeeld een neuroloog zijn, die botulinetoxine injecties geeft of een fysiotherapeut.

Welke behandelmethode het best passend is, verschilt per patiënt.