Vooraankondiging tot statuutwijziging

Er is een nieuwe wet aangenomen in de 2e Kamer en dat maakt dat wij onze statuten moeten aanpassen. Het gaat om de nieuwe wet WBTR. Dit is in de ALV van 2021 gemeld aan de leden. Per 1 juli 2021 moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).

Deze wet gaat over:

• Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders;
• De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders;
• Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven
• Regels omtrent belangenverstrengeling
• Procedures bij grote uitgaven of investeringen.
Hanneke van der Heijden (secretariaat) heeft aan de hand van een WBTR-Stappenplan een aantal zaken op een rij gezet. Op basis hiervan moet de nieuwe wet WBTR verankerd worden in onze statuten.

Nu we toch op basis van een wettelijke verplichting een statuutwijziging moeten doorvoeren kijkt het bestuur de statuten nog eens goed door of er nog andere wijzigingen doorgevoerd kunnen of moeten worden. Zo is het wettelijk mogelijk geworden om ook elektronische stemmingen te houden in plaats van alleen maar schriftelijke. Door ook elektronisch te kunnen stemmen kan de vereniging weer het nodige aan portokosten besparen. Dus zal het bestuur naar verwachting ook dit in de statuutwijziging gaan meenemen.

Het bestuur houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen en zal naar verwachting het voorstel tot statuutwijziging inbrengen op de ALV van 2023.