Van de redactie

Voor u ligt de tweede en laatste Tonus van 2018. Dat zou reden kunnen zijn om terug te blikken, ware het niet dat verenigingsvoorzitter Robert Scholten dat in zijn voorwoord al voorzichtig doet. Hij ziet onder andere terug op een zeer geslaagde ledendag, waarvan u in dit nummer een uitgebreid verslag terug kunt vinden.

Vrijwel centraal in dit nummer staat de behandelmethode die de Franse fysiotherapeut Jean-Pierre Bleton in 1997 introduceerde. We laten Joost van den Dool, promovendus aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen en fysiotherapeut, aan het woord over zijn ervaringen met de ‘methode Bleton’. Daarnaast vertellen patiënten Greetje Philips en Lianne Kuijpers over hun bevindingen en tot slot blikt ook Jean-Pierre Bleton – inmiddels erelid van onze vereniging – terug op de ontwikkeling van ‘zijn’ behandelmethode. Deze thematische aanpak van een bijzonder onderwerp staat de redactie ook in de toekomst voor ogen en tips van lezers zijn daarbij van harte welkom.

De rol van patiëntenverenigingen is langzaam aan het veranderen en het is voor de Dystonie Vereniging van belang om voortdurend te waken voor een goede balans tussen samenwerking
met anderen en het bewaken van de eigen missie en visie. Over de samenwerking met – of beter; het lidmaatschap van de patiëntenbelangenorganisatie Dystonia Europe lijkt het laatste woord nog niet gezegd (zie ook de ‘ZomerTonus’), terwijl tegelijkertijd steeds intensiever over de grenzen wordt samengewerkt met onze zuiderburen. Dystonie houdt geen rekening met landsgrenzen, dus waarom zouden wij dat wel doen?

Daarom staan ook in deze Tonus een aantal artikelen van Belgische hand. Zoals eerder vermeld zijn besprekingen over verdergaande samenwerking met de Belgische vereniging van Dystoniepatiënten nog steeds gaande en ruimen we sinds enkele nummers kolommen in voor nieuws en wetenswaardigheden die voor alle dystoniepatiënten – Nederlandse én Belgische,
in dit geval – interessant kunnen zijn. Het verhaal over dystonie en rouw is even aangrijpend als verhelderend en zal mij zeker bijblijven.

Ik wens u – mede namens iedereen die betrokken is bij de totstandkoming van dit blad – fijne feestdagen en een zeer voorspoedig 2019

Peter van Peer