Van de redactie

Dystonie in tijden van corona

Terwijl in het hele land mensen hun leven hebben aangepast aan de coronamaatregelen, brak veelal buiten het zicht van de media – een moeilijke tijd aan voor chronische patiënten. Behandelingen werden stopgezet, zonder dat (revalidatie)artsen en fysiotherapeuten exact konden aangeven wanneer de deuren weer open zouden gaan. Die onzekerheid viel sommige patiënten zwaar.

De een was opgelucht omdat de botoxinjecties doorgingen, terwijl de ander nerveus werd omdat de behandeling werd stopgezet. Ieder ziekenhuis maakte binnen het landelijke advies eigen keuzes voor de niet-acute neurologische zorg. Dit leidde tot vragen bij patiënten, die we hebben voorgelegd aan onze Medische Advies Raad (zie pagina 8 en 9).

Maar er is meer dan corona. Dit nummer staat ook in het teken van mentale veerkracht: hoe kun je als patiënt omgaan met de tegenslagen die horen bij een chronische ziekte? Hiervoor sprak ik met Willy Wienholts, een patiënte met dystonie, die hierover drie boeken heeft geschreven. Psycholoog Ernst Bohlmeijer vertelt over het belang van het voelen van je emoties en het vinden van je eigen kracht.

We wensen jullie veel sterkte de komende tijd en hopen dat alle behandelingen zo snel als mogelijk weer worden opgestart. Via onze e-mail nieuwsbrieven houden we jullie op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Marion Smale