Stichting Wetenschapsfonds Dystonie

Mede namens hun bruiloftsgasten hebben Harrie en Greet van Beek-van der Zanden ter gelegenheid van hun 60-jarige huwelijk een donatie ad. € 1.300 gedaan aan de Stichting Wetenschapsfonds Dystonie.