Referendum hernieuwd lidmaatschap Dystonia Europe

Eind juni 2018 ontving u van ons een verzoek om uw stem uit te brengen over al dan niet hernieuwde aansluiting bij Dystonia Europe.

De eindstand van de stemming van dit referendum is door het bestuur vastgesteld op 30 september 2018. Leden hadden dus ruim drie maanden om hun stem uit te brengen. Het bestuur hanteerde bij dit referendum geen ondergrens voor het aantal stemmen. Tevens heeft het bestuur op voorhand aangegeven iedere uitslag van dit referendum loyaal uit te voeren.

In totaal hebben 257 leden gestemd. Dit vindt het bestuur voldoende representatief om de uitslag geldig te laten zijn, mede gelet op het feit dat er geen ondergrens voor dit referendum was vastgesteld.

Conclusies:

 • 57,8 % van de leden die hun stem uitbrachten vindt dat we geen lid meer moeten worden van Dystonia Europe onder de voorwaarden die zij stelt (statuten vertalen en financiële jaarcijfers met goedkeurende verklaring accountant).
 • 7,8 % van de leden die hun stem uitbrachten vindt dat we wel lid zouden moeten worden onder de door hen gestelde voorwaarden.
 • 34,4 % van de leden die hun stem uitbrachten vindt dat we moeten onderzoeken of we ons zullen aansluiten bij een andere Europese koepelorganisatie.
 • In totaal vindt dus 92,2 % van de leden die hun stem uitbrachten dat we niet meer lid moeten worden onder de door Dystonia Europe gestelde voorwaarden en/of vindt dat we een alternatief moeten zoeken.

Het bestuur heeft op basis van bovenstaande conclusies het volgende besluit geformuleerd:

 • Dat onze vereniging op dit moment geen hernieuwd lid zal worden van Dystonia Europe onder de door haar huidige gestelde voorwaarden.
 • Dat we wel in gesprek willen blijven met Dystonia Europe om te kijken of zij op een modernere manier met ons een partnerschap wil aangaan.
 • Het bestuur gaat onderzoeken of wij ons kunnen aansluiten bij een andere Europese koepelorganisatie.

Vervolgens heeft ons bestuur de uitkomst van ons referendum ná de ALV bekend gemaakt bij het bestuur van Dystonia Europe. Hierbij hebben we aangegeven dat we niets tegen Dystonia Europe hebben op zich en graag zouden willen samenwerken, maar dat we wel bezwaren hebben tegen de door hun gestelde voorwaarden van toetreding. Met name daar waar het gaat om het aanleveren
van onze financiële jaarcijfers met een goedkeurende verklaring van een account, omdat dit niet letterlijk als eis staat in de statuten van Dystonia Europe. Verder hebben we gevraagd of wij een andere samenwerkingsvorm zouden kunnen krijgen met Dystonia Europe die meer gebaseerd is op gelijkwaardigheid.

Vervolgens kregen wij van het bestuur van Dystonia Europe het volgende antwoord:

´After receiving your e-mail, the DE board have reviewed your request and have unanimously come to the following conclusion: The requirements to seek membership applies to all National Dystonia Organisations and we do not make any exceptions, we will treat all our members/ becoming members equally and we will adhere to our statutes. All National dystonia associations applying for DE membership must supply the following documents:

 • Application form
 • Current Statutes translated into English.
 • Details of current directors – names, positions and responsibilities in the organization.
 • Financial account for the previous 2 years, independently audited.

Dit is exact het antwoord dat wij al een jaar lang van Dystonia Europe krijgen. Er wordt geen toelichting geven dat de vereiste van inlevering van financiële jaarcijfers niet in de statuten van Dystonia Europe staan. Duidelijk is ook dat zij geen andere samenwerkingsvorm met ons willen.

Hierna heeft het Nederlandse bestuur nog een mail gestuurd met het verzoek om tot een dialoog te komen. Deze email is niet meer beantwoord geweest.

In vervolg hierop heeft het Nederlandse bestuur een bericht gestuurd dat wij het betreuren dat Dystonia Europe geen dialoog wil aangaan met een nationale Dystonie Vereniging.

Conclusie: Met de opstelling van het bestuur van Dystonia Europe blijven we in kringetjes ronddraaien. Het Nederlandse bestuur heeft op 7 december jl. besloten dat wij de komende vijf jaar geen pogingen meer zullen doen om tot een hernieuwd lidmaatschap met Dystonia Europe te komen.

Van onze kant blijven we open staan voor dialoog, maar zullen daar zelf niet meer actief actie voor ondernemen. Het bestuur zal het komende jaar bekijken of er ook een alternatieve koepelorganisatie is waar wij bij ons kunnen aansluiten.

Namens het bestuur

Robert Scholten