Joost van den Dool promoveert op effect van fysiotherapie bij cervicale dystonie

Joost van den Dool ontwikkelde voor zijn promotieonderzoek naar fysiotherapie bij cervicale dystonie een gestandaardiseerde behandelmethode, gebaseerd op de methode van Bleton en wetenschappelijke inzichten over revalidatie bij neurologische aandoeningen. Uit zijn onderzoek bleek dat deze gestandaardiseerde methode, gegeven door speciaal getrainde therapeuten, dezelfde effecten heeft als ‘gewone’ fysiotherapie maar dat er minder behandelingen voor nodig zijn.

Op basis van recente wetenschappelijke inzichten over revalidatie van neurologische aandoeningen, heeft Joost van den Dool de fysiotherapie methode van de Franse fysiotherapeut Bleton aangescherpt. Bij deze behandelmethode worden juist ook de niet-aangedane spieren getraind. Vervolgens leerde hij een groep fysiotherapeuten deze aangescherpte behandelmethode en volgde hen een periode van 1 jaar.

De controlegroep bestond uit fysiotherapeuten, die niet werd getraind in de methode van Van den Dool maar gebruikmaakte van hun eigen methoden. Na een jaar bleek dat beide groepen sterk te zijn verbeterd op het gebied van pijn en het kunnen uitvoeren van dagelijkse taken. Tussen de groepen bleek dit echter weinig te verschillen.

“Fysiotherapeuten zijn goed opgeleid, dus ook al hadden ze niet eerder dystoniepatiënten behandeld, dan gingen ze zelfstandig op zoek naar de beste behandelmethode. En dan kom je uit bij de methode van Bleton. Daardoor was het contrast in behandeling tussen beide onderzoeksgroepen minder groot dan gehoopt. Wel zagen we een ander positief verschil tussen beide groepen: de groep die de aangepaste methode gebruikte, zag haar patiënten sneller verbeteren. Daarnaast blijkt uit eerder onderzoek dat bij de juiste fysiotherapie de hoeveelheid botulinetoxine kan worden verlaagd”, aldus Joost van den Dool.