Immuun voor botulinetoxine

Als je het idee hebt dat je na verloop van jaren niet meer zo goed reageert op de botulinetoxine injecties is het verstandig om dit met je neuroloog te bespreken. Het zou kunnen zijn dat je immuun
bent geworden voor deze stof.

Immuniteit kan eenvoudig worden vastgesteld door een meting. Eerst wordt er een stroompje door je voet gestuurd in de huidige situatie. Daarna krijg je een prikje in je voet met botulinetoxine. Na een week of  twee wordt er opnieuw een stroompje door je voet gestuurd en wordt gemeten of dit verschil maakt. Als er bijna geen verschil is in de metingen dan kan de conclusie zijn dat je immuun bent geworden.

Als er inderdaad immuniteit wordt geconstateerd dan gaat de neuroloog met je overleggen over de mogelijke alternatieven. Dit kan bijvoorbeeld botulinetoxine zijn van een andere fabrikant, of botulinetoxine van het type B, of het gebruik van het middel clonazepam of een Deep Brain Stimulation of misschien nog iets anders.

Kortom: als je het idee hebt dat na jarenlang gebruik de botulinetoxine niet meer zo werkt dan kun je met je neuroloog overleggen of een testje om al dan niet immuniteit vast te stellen wenselijk is. Raadpleeg altijd je neuroloog!