Fasciatherapie en Baclofenpomp staan centraal op ledendag Brugge (B)

Op zaterdag 6 oktober 2018 bliezen we verzamelen in het AZ Sint-Jan in Brugge voor een boeiende ledendag. Een dertigtal deelnemers was op de uitnodiging ingegaan. Wie dat wenste, kon vooraf
poseren voor een ‘Dystogram’, een kiekje binnen een speciaal fotokader waarmee Dystonia Europe het bewustzijn rond onze aandoening wil vergroten

Na de fotosessie was het tijd voor ernst, want er stonden twee interessante lezingen op het programma. Eerst was het de beurt aan mevrouw Sarah Schellekens, een kinesiste (fysiotherapeute – red.) uit Oudenaarde die zich heeft toegelegd op fasciatherapie. Puttend uit haar ruime beroepservaring liet zij ons kennismaken met deze zachte behandelmethode, die een gunstig effect kan hebben op symptomen van dystonie.

Fasciatherapie richt zich op het bindweefsel (de fascia), een ragfijn netwerk dat alle spieren, organen en beenderen in 98 procent van ons lichaam omgeeft. Beschouwden wetenschappers dit weefsel lange tijd als niet meer dan wat ‘opvulling’, sinds begin jaren ’80 van de vorige eeuw groeit het besef dat de fascia een belangrijke rol speelt in het lichamelijk en geestelijk functioneren.
Om lichamelijke problemen aan te pakken, vertrekt de fasciatherapeut vanuit het lichaam en de beweging van de patiënt. Manuele therapie is daarbij slechts één aspect; minstens zo belangrijk zijn bewegingstherapie, waarbij aangeleerde technieken in het alledaagse bewegingspatroon worden geïntegreerd, en gesprekken waardoor de patiënt zich bewust leert te worden van zijn eigen lichaam. Doel is uiteindelijk dat de patiënt zijn eigen therapeut wordt en als het ware zichzelf behandelt. Specifiek voor dystonie kan fasciatherapie helpen om de aandacht van de patiënt af te leiden van pijn en te richten op beweging. Geleidelijk aan en zonder te bruuskeren wordt het lichaam uit zijn verkramping losgemaakt en krijgt de patiënt meer bewegingsvrijheid.

Na het vragenrondje en de pauze kreeg dokter Raf Van Paesschen het woord. Deze neurochirurg, verbonden aan GZA Antwerpen, is een autoriteit op het gebied van de Baclofenpomp. Dat is een toestel dat onderhuids opzij van de navel wordt ingeplant, via een katheter verbonden is met het ruggenmerg en daar rechtstreeks regelmatige dosissen van de spierverslapper Baclofen toedient. Deze manier van toedienen biedt grote voordelen vergeleken met het slikken van een tablet. Zo heeft, dankzij het kortere traject dat de werkzame stof moet afleggen, een lagere dosis toch meer effect. Nevenwerkingen als slaperigheid en duizeligheid blijven dan weer volledig achterwege.

Dokter Van Paesschen gaf uitgebreid toelichting bij de plaatsing en de werking van de Baclofenpomp, maar waarschuwde ook dat niet alle dystoniepatiënten voor deze ingreep in aanmerking komen. Kosten en baten moeten steeds worden afgewogen, en voor een optimaal resultaat is een strikte selectie van de patiënten noodzakelijk.

Ook andere behandelmogelijkheden kwamen aan bod, zoals diepe hersenstimulatie (DBS). Net als voor de Baclofenpomp moet een patiënt die deze ingreep wil ondergaan, aan bepaalde strenge criteria voldoen. Dokter Van Paesschen benadrukte ten slotte dat noch DBS, noch de Baclofenpomp mirakeloplossingen zijn: ze pakken enkel de symptomen aan, maar nemen de dystonie niet weg. Na afloop antwoordde dokter Van Paesschen op enkele vragen uit het publiek, en kon er nog wat worden nagekaart met een drankje in de cafetaria. We danken beide sprekers voor hun deskundige uitleg, en zijn ervan overtuigd dat alle aanwezige lotgenoten heel wat bijgeleerd hebben.