Dordrecht krijgt kliniek voor bewegingsstoornissen

Excellent Klinieken in Dordrecht start in juni met een gespecialiseerde kliniek voor bewegingsstoornissen. Neuroloog Alex Munts, nu nog werkzaam bij het Spaarne Gasthuis in Haarlem, gaat
zich binnen Excellent Klinieken bezighouden met zowel diagnostiek als behandeling van patiënten met onder andere dystonie.

In landen als Amerika, Duitsland en België zijn zelfstandige behandelcentra (zogeheten ZBC’s) al een bekend fenomeen, maar in Nederland genieten deze zorgorganisaties nog minder bekendheid.
“Een ZBC is net als een ziekenhuis een instelling voor medisch specialistische zorg. Het verschil is dat een ZBC veel kleiner is dan een ziekenhuis. Daardoor is de zorg voor patiënten persoonlijker. In de Dordtse ZBC is een ander voordeel dat patiënten steeds dezelfde – in bewegingsstoornissen gespecialiseerde – neuroloog krijgen”, aldus Alex Munts. Hij is bestuurslid van de Werkgroep Bewegingsstoornissen van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en aangesloten bij DystonieNet.

Excellent Klinieken, met vestigingen in Dordrecht, Zoetermeer en Schijndel, bestaat nu twee jaar als kliniek voor pijnbehandeling. Met de komst van de kliniek voor bewegingsstoornissen
wordt de dienstverlening uitgebreid. “Bij het eerste consult worden de klachten besproken. Na het stellen van de diagnose wordt een behandeling voorgesteld. Voor patiënten met dystonie zijn dat
vaak botulinetoxine injecties. Voordeel voor patiënten is dat ze snel bij ons terecht kunnen. We hebben geen lange wachtlijsten. Voor bloedonderzoek en MRI-scans werken we samen met zorgorganisaties in de buurt, waarmee we hebben afgesproken dat onze patiënten binnen een week aan de beurt zijn.”

Voor meer informatie over zelfstandige behandelcentra kunt u meer lezen in de kennisbank van Patiëntenfederatie Nederland. Informatie over Excellent Klinieken vindt u op excellentklinieken.nl.
NB In de vorige Tonus stond een foutieve versie van dit bericht. Met deze rectificatie bent u juist geïnformeerd.