Internationaal bewegingsstoornissen congres in Madrid

Van 15 september tot 18 september werd het jaarlijkse ‘International Congress of Parkinon’s disease and Movement disorders’ gehouden in Madrid, waarbij het Expertisecentrum Bewegingsstoornissen Groningen goed was vertegenwoordigd met ruim 30 deelnemers.

Op het congres werden de laatste inzichten wat betreft het stellen van diagnoses en de behandeling van bewegingsstoornissen gedeeld. Op vrijdag had promovenda Sterre van der Veen de grote eer om een voordracht te houden over het gebruik van klinische neurofysiologie bij het stellen van de diagnose functionele bewegingsstoornissen. Ook prof. Marina de Koning-Tijssen heeft op vrijdag een mooie voordracht gehouden over de beste manier om zeldzame bewegingsstoornissen te diagnosticeren.

Naast deze voordrachten gaven zeven onderzoekers vanuit Groningen een posterpresentatie en mochten Madelein van der Stouwe en Lisette Koens een korte presentatie geven. Al met al was het een zeer geslaagd congres op een prachtige locatie!

Bron: Nieuwsbrief Movement Disorders Groningen – oktober 2022