Het Zorgpad DBS-dystonie gaat van start!

De voorbereidingen hebben ruim een jaar geduurd, en op zaterdag 13 februari is het zo ver: het Zorgpad DBS-dystonie gaat van start.

In een Zorgpad wordt de organisatie van de zorg beschreven voor een patiënt met een bepaald ziektebeeld. In dit geval gaat het om de zorg voor patiënten met dystonie die worden behandeld met DBS, ook wel diepe hersenstimulatie genoemd. Dit is een complex behandelingstraject waarbij veel verschillende zorgverleners zijn betrokken. In het Zorgpad staat stap-voor-stap beschreven wat, wanneer, door wie wordt gedaan en wat de resultaten daarvan zijn.

Het Zorgpad DBS-dystonie is een werkomgeving binnen het elektronisch patiënten dossier (EPD) en biedt allerlei voordelen. Zo wordt de zorg van de verschillende zorgverleners beter op elkaar afgestemd en kunnen werkprocessen efficiënter worden uitgevoerd. Hiermee zal de kwaliteit van zorg verbeteren. Bovendien zal dit Zorgpad in de toekomst als uitgangspunt dienen voor ontwikkeling van zorgpaden voor andere patiëntengroepen die met DBS behandeld worden, zoals patiënten met de ziekte van Parkinson.

Bron: Nieuwsbrief januari 2022 Movement Disorders Groningen