Gezocht: deelnemers voor onderzoek naar bewegingsstoornissen

Next Move in Movement Disorders (NEMO)

In het expertisecentrum voor bewegingsstoornissen van het UMCG vindt momenteel het onderzoek ‘Next Move in Movement Disorders’ (NEMO) plaats, oftewel: de volgende stap binnen de bewegingsstoornissen.

Dit project richt zich op het onderscheiden van verschillende hyperkinetische bewegingsstoornissen. Dit zijn aandoeningen die gekenmerkt worden door een overmaat aan onvrijwillige bewegingen, zoals bij o.a. dystonie, tremor en myoclonus aan de orde is. In de praktijk is het soms moeilijk om onderscheid te maken tussen deze verschillende soorten onwillekeurige bewegingen en kan het lastig zijn om de juiste diagnose te stellen.

In dit onderzoek proberen we een computerprogramma te ontwikkelen dat verschillende soorten bewegingsstoornissen beter van elkaar kan onderscheiden. Dit doen we met behulp van slimme camera’s en sensoren om de spieractiviteit te meten. Daarnaast wordt ook gekeken naar de onderliggende hersennetwerken die betrokken zijn bij deze bewegingsstoornissen behulp van hersenscans. De bedoeling is dat het computerprogramma dokters gaat helpen om de juiste bewegingsstoornis bij patiënten te bepalen. Op deze manier kunnen patiënten in de toekomst sneller en vaker de juiste diagnose krijgen. Daarnaast zou het gebruikt kunnen worden om het effect van de behandeling beter te meten.

We zoeken nog de volgende deelnemers (zonder DBS) voor dit onderzoek:

  • Mensen met dystonie aan (onder andere) de armen;
  • Mensen met myoclonus-dystonie met ook klachten aan de armen;

Als u geïnteresseerd bent in deelname aan dit onderzoek of iemand kent die wellicht geïnteresseerd is in deelname kunt u contact met ons opnemen via nemo@neuro.umcg.nl of 050-3614305.

Meer informatie over het onderzoek vindt u op onze website

https://www.movementdisordersgroningen.com/nl/nemo