Even voorstellen: Ellen Meijer

Hieronder stelt de nieuwe verpleegkundig specialist in opleiding van het expertisecentrum zich aan jullie voor.

“Sinds januari 2023 werk ik, met veel plezier, als verpleegkundig specialist in opleiding op de polikliniek neurologie. Binnen deze functie ligt de deskundigheid bij patiënten met een bewegingsstoornissen.

Ik zal bij de patiënten met bewegingsstoornissen voornamelijk betrokken zijn bij het multidisciplinaire spreekuur voor kinderen en jongeren met een bewegingsstoornis en aanspreekpunt zijn voor patiënten en eenieder die betrokken is bij het expertisecentrum.”

Bron: Nieuwsbrief Movement Disorders UMCG – januari 2023