Daan Kamphuis

Ik ben sinds 1995 neuroloog in het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft. Mijn speciale  interessegebieden zijn kinderneurologie en bewegingsstoornissen. Sinds 2019 ben ik ook medisch manager van de zorgeenheid Chronische Zorg voor 2 dagen in de week.

In 1995 ben ik begonnen met een dystonie injectie poli in Delft waarbij ik alle vormen van dystonie behandelde. De laatste 10 jaar hebben we in Delft een onderverdeling gemaakt waarbij ik me concentreer op de behandeling van cervicale dystonie, spasticiteit en de meer zeldzame vormen van dystonie. Sinds 1999 is er ook een gezamenlijk spreekuur spasticiteit in het revalidatiecentrum Basalt met de revalidatiearts, orthopeed en neuroloog plus paramedici. De behandeling van spasticiteit bij kinderen onder narcose doe ik sinds die tijd regelmatig. Aangezien echogeleide injecties binnen de revalidatie al meer dan 10 jaar geleden gebruikelijk werden ben ik ook echografie meer gaan gebruiken. Sinds 2016 injecteer ik standaard echogeleide samen met het EMG  bij de behandeling van dystonie. De laatste jaren hebben we in Delft hiervoor halfjaarlijks landelijke cursussen gegeven samen met collega Heitmann uit Duitsland.

Vorig jaar hebben we collega Foncke uit het VUMC aangetrokken als lid van de vakgroep, met name om de diagnostiek behandeling van extrapiramidale bewegingsstoornissen verder uit te bouwen. Zij heeft inmiddels samen met collega Bornebroek een belangrijk deel van de patiënten met dystonie van mij overgenomen. Een deel van de patiënten injecteer ik nog wel zelf en daarnaast zet ik mij in voor de verbetering van de behandeling van dystonie, onder andere in samenwerking met de afdeling technische geneeskunde en Biomechatronics  van de TU Delft.

Wij gebruiken zowel Botox van Allergan als  Dysport van Ipsen.

Ik verwacht dat de behandeling van dystonie in de toekomst standaard echogeleide gedaan zal worden, eventueel met ondersteuning van het EMG.